Slider
IMAGE แบบสำรวจความต้องการศึกษาปริญญาตรี 2565
วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562
Hits : 54 Times
IMAGE การจัดการความรู้ (KM)
วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562
Hits : 34 Times
IMAGE สั่งซื้อตำราเรียน
วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562
Hits : 53 Times
Image
Image

แผนที่ Google Map

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 9

Yesterday 15

Week 50

Month 24

All 1512

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
หมายเลขโทรศัพท์. 044 864071 - 4 มือถือ. 061-9462659 โทรสาร. 044 864071 - 3 ต่อ 102
E-mail. chaiyaphum@ru.ac.th LineID. @lri4426k