ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี


  • นักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนวิชา ENG 1002 และ SCI 1003 สามารถติดต่อขอรับไฟล์ POWER POINT ของอาจารย์ผู้สอนได้ที่ สาขาวิทยบริการฯ หรือ โทร 044-056061-3 , 090-9519990
  • ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ตารางบรรยายสรุปภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด และ ตารางเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด
  • นักศึกษาปริญญาตรี สามารถใช้งาน e-Services (ตรวจสอบผลการสอบ) ในมือถือ ระบบ Android โดยโหลด ชื่อแอพว่า "e-Services Ru"

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

ภาพกิจกรรมสาขา + asean


 


ID LINE : RAMCHAIPHUM