ผู้เข้าเว็บไซต์ขณะนี้

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท

  • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด    
  • ประกาศขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ที่ www.e-regis.ru.ac.th (จดบันทึกภาค ปีการศึกษา ครั้งที่ และลำดับที่สำเร็จการศึกษามาด้วยเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน) ให้ดำเนินการดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ (สำหรับถ่ายรูป) 
  •  กำหนดการเรียนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557  อ่านรายละเอียด  
  •  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์ ดูผลสอบ   หมายเหตุ นักศึกษาต้องรอให้ผลการเรียนในระบบ  E - Graduate  ออกครบก่อนจึงมีสิทธิ์แจ้งจบการศึกษา 
  • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ ดูผลสอบ  
  • นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการแจ้งจบการศึกษา  ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ตารางการบรรยายระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 1    ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 2

ภาพกิจกรรมสาขา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้วันนี้32
เมื่อวานเมื่อวาน21
เดือนนี้เดือนนี้32
ทั้งหมดทั้งหมด3923
50.16.169.220
TOP