^Back To Top

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ "เรามีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ด้วยการศึกษา"

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

001694
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
51
155
756
455
1454
240
1694

Your IP: 54.83.133.189


การรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค อ่านรายละเอียด


การรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น(กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) อ่านรายละเอียด


ข้อแนะนำการดูผลสอบวิชากฎหมายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค อ่านรายละเอียด


ประกาศติดต่อขอรับธงคำตอบคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้ที่งานบริการการศึกษา (ระดับปริญญาตรี)


โครงการเรียกคืนวัสดุ อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน อ่านรายละเอียด


กระดานข่าวสารระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค อ่านรายละเอียด


ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2555 อ่านรายละเอียด


 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ  

  1. คณะศึกษาศาสตร์
  2. คณะรัฐศาสตร์
  3. คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้  คณะรัฐศาสตร์  ตรวจสอบรายชื่อ 


กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม


กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียน ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม 


 ปฏิทินนักศึกษา (นักศึกษาเก่า) ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คณะบริหารธุรกิจ ตรวจสอบรายชื่อ   


กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ อ่านรายละเอียด


กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์ อ่านรายละเอียด


กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ อ่านรายละเอียด