ขอเชิญร่วมงาน พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 

<<< กำหนดการ >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เข้าศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ  

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด 

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 รายละเอียด