ชมภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

 ชมรูปภาพ 

ชมภาพราตรี รามฯ ชัยภูมิ น้ำเงิน - ทอง

Goodbye Senior 2015

 ชมรูปภาพ