Slider
  • ขอเชิญร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • ขอเชิญร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  • จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ (ขนาด 10 แผ่น/นาที)
  • จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ
  • จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
  • จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่ Google Map

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 8

Week 0

Month 208

All 1005

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
หมายเลขโทรศัพท์. 044 864071 - 4 มือถือ. 061-9462659 โทรสาร. 044 864071 - 3 ต่อ 102
E-mail. chaiyaphum@ru.ac.th LineID. @lri4426k