หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ 044-056061-3 , 044-864071-4 โทรสาร 044-056060 , 044-864071-3 ต่อ 102

:: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม :: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 วันที่ 25 เมษายน 2558 

เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ชมภาพพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

 ชมรูปภาพ 

ชมภาพราตรี รามฯ ชัยภูมิ น้ำเงิน - ทอง

Goodbye Senior 2015

 ชมรูปภาพ