วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี

          26 พฤศจิกายน 2563 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอบำเหน็จณรงค์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป และปลูกต้นไม้

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
หมายเลขโทรศัพท์. 044 864071 - 4 มือถือ. 061-9462659 โทรสาร. 044 864071 - 3 ต่อ 102
E-mail. chaiyaphum@ru.ac.th LineID. @lri4426k