ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงชัยภูมิ

ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงชัยภูมิ

ณ ห้องอาหารรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตร

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
หมายเลขโทรศัพท์. 044 864071 - 4 มือถือ. 061-9462659 โทรสาร. 044 864071 - 3 ต่อ 102
E-mail. chaiyaphum@ru.ac.th LineID. @lri4426k